Dit is de vervolgheader

Thuis in het vreemde

17 mei | 15:00 uur

Veel mensen voelen zich ontheemd door veranderingen in de maatschappij, de dreiging van de klimaatcrisis en de teloorgang van gemeenschappelijke banden. Ze zijn op zoek naar een andere, betere plek om te wonen of ze moeten noodgedwongen hun huis verlaten. Waar voelen we ons nog thuis? Zijn we thuis in het vreemde of in het vertrouwde, in de taal of de cultuur, bij de ander of bij onszelf? En: kunnen we wel voorgoed ergens thuis zijn?