Over ons

Het Dudok Quartet Amsterdam behoort tot de top van de strijkkwartetten in Nederland. Al meer dan 15 jaar laat het kwartet horen, zien en voelen dat muziek raakt. Dat muziek, juist daar waar het wringt en schuurt, leidt tot verdieping en verbinding. En dat de betekenis van muziek zich toont in de gezamenlijke ervaring, waarin de luisteraar een onmisbare rol speelt.

In 2024 zetten we een volgende stap in onze muzikale ontwikkeling: we beginnen een eigen kamermuziekfestival! Wil je meer weten over de aanleiding en artistieke visie van ons festival? Klik dan hier.

Meer informatie over het Dudok Quartet Amsterdam vind je hier.

Heb je een vraag of opmerking over het festival? Klik dan hier.

Judith van Driel

Judith van Driel is al haar leven lang gefascineerd door muziek. Ze imiteerde als driejarige haar vioolspelende zus met twee breipennen en zeurde net zo lang tot ze op haar vijfde een echte viool kreeg. Daar begon haar liefde voor kamermuziek. Als kind speelde ze met haar zussen, later met vrienden van het conservatorium. Ze studeerde viool in Amsterdam bij Kees Koelmans en Peter Brunt, en in Wenen bij Günter Pichler van het Alban Berg Quartett. Als concertmeester in het Ricciotti Ensemble kreeg ze de kans om overal voor iedereen live muziek te maken, en ervoer ze hoe diep muziek mensen kan raken. En nog steeds is dat wat haar drijft als musicus. In het Dudok Quartet Amsterdam speelt ze viool. Ook haar andere grote liefhebberij oefent ze uit: ze vertelt verhalen over de muziek tijdens de concerten en schrijft teksten voor het kwartet.  Sinds 2021 geeft ze les aan de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam. Judith bespeelt een viool, gebouwd door Francesco Goffriller in 1725 en ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Marleen Wester

Marleen Wester is een strijkinstrumenten-omnivoor. Hoewel de viool haar eerste liefde is, bespeelt ze als hobby ook allerlei andere strijkinstrumenten, van viola d’amore tot zingende zaag. Ze studeerde viool in Amsterdam bij Lex Korff de Gidts en Peter Brunt, waar ze een grote voorliefde ontwikkelde voor onalledaags en hedendaags repertoire. Als lid van het Ricciotti Ensemble speelde ze over de hele wereld voor mensen die niet of nauwelijks met klassieke muziek in aanraking komen. In het Dudok Quartet Amsterdam is ze niet alleen  violiste, maar ook hoofd financiën. Sinds 2017 bespeelt Marleen een viool van Vincenzo Panormo uit 1810, ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Marie-Louise de Jong

Marie-Louise de Jong begon op de viool, maar raakte op haar 17e verknocht aan de altviool. Ze studeerde in Maastricht bij Marc Tooten, en Freiburg bij Wolfram Christ, waar ze in 2018 haar Solistendiplom haalde ‘mit Auszeichnung’. Als aanvoerder van de altviolen in het Gustav Mahler Jugendorchester maakte ze tien geweldige tournees mee over de hele wereld. Maar toen het Dudok Quartet Amsterdam in 2017 op zoek was naar een altviolist, besloot ze om de sprong te wagen en volledig voor de kamermuziek te gaan. In het kwartet is ze naast altvioliste ook reisplanner en chef van de Vrienden van het Dudok Quartet Amsterdam. Ze speelt op een altviool van Jean Baptiste Lefèbvre, gebouwd rond 1760 en ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

David Faber

David Faber kreeg op 3-jarige leeftijd zijn eerste cello: van Duplo weliswaar. Hij speelde zijn hele leven fanatiek cello, maar ging toch rechten studeren. Toen hij in het Ricciotti Ensemble terecht kwam en ontdekte wat muziek bij mensen teweeg kan brengen, sloeg de vonk definitief over en maakte hij de keus om naar het conservatorium te gaan. Hij studeerde cello in Den Haag en Amsterdam, bij Floris Mijnders en Dmitri Ferschtman. In het Dudok Quartet Amsterdam is David cellist, huisarrangeur, concertinleider en eerste aanspreekpunt van het management. David speelt op een cello van Jean Baptiste Vuillaume uit 1850, die hem ter beschikking is gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.